ابتدا > اخبارک‌ها, بازار دیجیتال > رقیب چیپ‌فلش زاده شد!

رقیب چیپ‌فلش زاده شد!

محققان سوئیسی آی.بی.ام امکان تولید انبوه گونه جدیدی از چیپ‌های حافظه را که برای نگهداری داده‌ها مستقل از اتصال به جریان برق هستند فراهم کردند. این گونه که Phase-Changed Memory یا به اختصار PCM خطاب می‌شود از تکنولوژی متفاوتی در قیاس با چیپ‌های فلش استفاده می‌کند و قابلیت‌هایی دارد که در صورت کاهش قیمت می‌تواند چیپ‌های فلش رااز هستی ساقط کند. حتی این چیپ‌ها در برخی مواقع می‌توانند جایگزین حافظه‌های سریع DRAM شوند. سرعت دسترسی به حافظه در چیپ‌های PCM حداقل صد مرتبه سریع‌تر از فلش است و با قدر اغماض با حافظه‌های DDR2 قابل قیاس است. چیپ‌های PCM می‌توانند داده‌ها را حداقل ۱۰ برابر چیپ‌های فاخر فلش نگهداری کنند. به نظر می‌رسد که تولید انبوه چیپ‌های PCM از یکی دو سال دیگر آغاز شود. سال ۲۰۱۵ سال بسیار سختی برای صنعت فلش‌ها خواهد بود!