ابتدا > اخبارک‌ها, بازار دیجیتال > عدم پایبندی اینتل به شیوه تیک‌تاک!

عدم پایبندی اینتل به شیوه تیک‌تاک!

اینتل به بهانه‌های گوناگون گفته که پردازنده‌ها را بر اساس شیوه تیک‌تاک معرفی می‌کند. بدین‌صورت که در گام تیک (Tick) معماری پیشین حفظ می‌شود و از تکنولوژی ساخت دقیق‌تر استفاده می‌شود. در گام تاک (Tock) تکنولوژی ساخت حفظ شده و معماری جدیدی معرفی می‌شود. بر این اساس؛ معرفی معماری سندی‌بریج در گام تاک (Tock) صورت گرفته‌، یعنی تکنولوژی ساخت ۳۲ نانومتری حفظ شده و ساختار پردازنده تغییر کرده است، پردازنده‌های آیوی‌بریجی در گام تیک (Tick) معرفی می شوند و همان معماری سندی‌بریج را حفظ کرده و از تکنولوژی ساخت ۲۲ نانومتری استفاده خواهند کرد. شنیده‌ها حکایت از آن دارند که کارایی پردازنده‌های فیوژنی ای.ام.دی، متولیان اینتل را وادار به استفاده از معماری جدید کرده و قول‌شان را فراموش کرده‌اند!